راه های ارتباطی

جهت ارتباط با ما می توانید از یکی از روش های زیر اقدام کنید:

تماس با ما

تماس با ما

با واتسینو در ارتباط باشید …

_ واتسینو

واتسینو ارائه دهنده یک سرویس خاص و اثرگذار تبلیغاتی در بستر اپلیکیشن واتس اپ است که توانایی ارسال هزار پیام را در این اپلیکیشن در اختیار مشتریان خود قرار میدهد. با وجود واتسینو این بار میتوانید بازدید 100% را از تبلیغات خود مشاهده کنید.

_ مجوز ها